dịch vụ thành lập công ty4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Từ ngày 01/07/2016 có rất nhiều văn bản hết hiệu lực và điển hình dưới đây là 4 văn bản chấm dứt được đánh giá ảnh hưởng nhiều nhất.
 
1. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015
 
Luật này là tổng hòa các quy định liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động hiện nay.
 
2. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 
Từ ngày 01/7/2016, thông tin cá nhân trên mạng của mỗi người sẽ được bảo vệ triệt để hơn khi mà các tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân
 
3. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 
Luật này là cơ sở để mọi cá nhân, tổ chức thực hiện bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của nước ta.
 
4. Luật thú y 2015
 
Luật này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028