dịch vụ thành lập công ty

Trong nền kinh tế việt nam hiện nay đang có 6 Loại doanh nghiệp phổ biến mà chúng ta thường gặp nhất.
 
Thế giới kinh doanh có thể là một nơi phức tạp, đầy đủ các từ chuyên môn, nghiệp vụ ngữ mà mọi người không hiểu. Điều đó thậm chí kéo dài cho các doanh nghiệp bản thân, được tổ chức theo những cách khác nhau - và có những cái tên khác nhau - tùy thuộc vào cách họ đang thiết lập.
 
Sở hữu duy nhất
 
Loại đơn giản nhất của kinh doanh là một sở hữu duy nhất. Đó là khi một người đi vào kinh doanh cho mình. doanh nghiệp tư nhân có số tiền ít nhất của thủ tục giấy tờ liên quan đến họ, và thường họ đang chạy trong cùng tên của chủ sở hữu.
 
Các chủ sở hữu có các quyền và trách nhiệm pháp lý cho các doanh nghiệp và tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại.
 
Hợp tác chung
 
Một sự hợp tác chung là một chút giống như một sở hữu duy nhất cho hai hoặc nhiều người. Đó là một loại đơn giản fo kinh doanh nơi mà mỗi đối tác có một tiếng nói bình đẳng trong cách mọi thứ đang chạy, cũng như quyền bình đẳng trong lợi nhuận và các khoản nợ phát sinh trong kinh doanh. quan hệ hợp tác chung thường được hình thành với một thỏa thuận hợp tác tại chỗ.
 
Công ty trách nhiệm hữu hạn 
 
công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể được hình thành bởi một hoặc nhiều hơn những người nộp giấy tờ mà đưa ra các công ty và làm thế nào nó sẽ được quản lý và điều hành. Các công ty này có quy định để làm thế nào lợi nhuận và các khoản nợ sẽ được chia sẻ trong công ty. công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tham gia vào bất kỳ loại hình kinh doanh hợp pháp trừ ngân hàng, bảo hiểm, và có trách nhiệm của họ giới hạn giá trị của công ty.
 
Limited Partnership (LP)
 
Một hợp tác hạn chế được tạo thành ít nhất một đối tác nói chung và ít nhất một đối tác hạn chế. Các đối tác nói chung quản lý công việc kinh doanh và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các khoản nợ, trong khi các cổ phiếu đối tác hạn chế chỉ có thu nhập và có những thiệt hại mà chỉ mở rộng đến giới hạn của đầu tư của họ trong kinh doanh.
Đối tác trách nhiệm hữu hạn (LLP)
 
quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn tương tự như quan hệ hợp tác chung, ngoại trừ một thực tế là một đối tác sẽ không được tổ chức chịu trách nhiệm về sự sơ suất của một đối tác khác. Nó được hình thành bởi hai hay nhiều đối tác, và thường có các giấy tờ trong hồ sơ mà đưa ra các trách nhiệm và quản lý của doanh nghiệp, cũng như làm thế nào lợi nhuận sẽ được chia sẻ giữa các đối tác.
 
Limited Partnership trách nhiệm hữu hạn (LLLP)
 
Đây là loại hình kinh doanh này là một chéo giữa một LP và một LLP. Nó được hình thành bởi hai hay nhiều đối tác, trong đó ít nhất một đối tác đóng vai trò như các đối tác nói chung và ít nhất một đối tác đóng vai trò như một đối tác hạn chế. Các đối tác nói chung là chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các khoản nợ phát sinh, trong khi các cổ phiếu đối tác hạn chế trong lợi nhuận. Cả hai đối tác này đang được bảo vệ khỏi những sơ suất của một người khác.
tập đoàn
 
Tổng công ty được hình thành bằng cách nộp giấy tờ được gọi là điều lệ thành lập, trong đó đặt ra các doanh nghiệp và nhà đầu tư của mình. Các công ty đang được hưởng ưu đãi nhất định theo mã số thuế, nhưng cũng có thể phải đối mặt với khoản nợ nhất định. Tổng công ty được điều hành bởi các giám đốc điều hành và thường là một Hội đồng quản trị. Crporations có thể được hình thành trong phi lợi nhuận hay lợi nhuận. Tổng công ty là thực thể pháp lý riêng của họ, và bất kỳ khoản nợ mà họ phải chịu nghỉ trong tổng công ty riêng của mình.
 
Các ngân hàng liên kiết
 
Cuối cùng nhưng không kém là một lớp học của các doanh nghiệp được gọi là các ngân hàng và tín thác Liên bang Incorporated. Đây có thể là các công đoàn tín dụng, ngân hàng, hoặc các hiệp hội mà xử lý và đầu tư tiền tệ. Liên bang kết hợp các ngân hàng và quỹ tín thác, như tên của nó, được tích hợp ở cấp liên bang, và như vậy có quy tắc và quy định cho được chạy khác nhau.
 
Bạn muốn thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0988 043 053 - Ms Nhung

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem964018

0982.686.028