dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần và TNHH

Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần và TNHH

Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh

Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh

Bạn muốn biết các Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh cho công ty các tỉnh địa phương khác trên toàn quốc
Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp - Ý tưởng kinh doanh và đặt tên công ty cho doanh nghiệp
Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh
Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất năm 2016 - Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất năm 2016