dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào

Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào

Thay đổi tên công ty cần làm thủ tục thuế như thế nào - Trình tự thực hiện thủ tục thuế như thế nào
Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC
Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế cho doanh nghiệp Theo thông tư số: 85/2007/TT-BTC Mẫu: 08-MST
Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
Mẫu đề nghị bổ sung tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đề nghị bổ sung tờ khai hải quan điện tử

Mẫu đề nghị bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử Mẫu số 01 QUYẾT ĐỊNH 33/2016/QĐ-TTG
Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì?

Khấu hao là một thói quen giảm về giá trị của một tài sản vô hình, hoặc quá trình trả hết nợ theo thời gian thông qua thanh toán thường xuyên
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu và Báo cáo thay đổi thông tin

Chế độ lưu giữ tài liệu của doanh nghiệp và Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài

Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài và Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài trên tờ khai 01/MBAI
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp xã hội

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội
Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Phần mềm HTKK 3.3.7 download ngay

Phần mềm HTKK 3.3.7 download ngay

Download phần mềm HTKK 3.3.7 - hướng dẫn cách tải và sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.7
Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận.
Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty là gì?

Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không quá 05 năm.
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp và Quyền của doanh nghiệp. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.
Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Bảo đảm của Nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp là gì?

Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế
Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC mẫu BẢNG KÊ MUA HÀNG mới nhất 2016 download miễn phí
4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016

Từ ngày 01/07/2016 có rất nhiều văn bản hết hiệu lực và điển hình dưới đây 4 văn bản hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016
Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn

Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn

Quy định số lần ký hợp đồng dài hạn - Mức phạt khi ký hợp đồng lao động có thời hạn quá số lần quy định Theo Nghị Định 88/2015/NĐ-CP tại Điều 1, Khoản 4 Sửa đổi, bổ sung Điều 5
Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không - Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất 2016
Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình.
Giải thích từ ngữ là gì?

Giải thích từ ngữ là gì?

Giải thích từ ngữ là gì?Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau.Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.
Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.


Hỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


Tin tức

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem745034

0982.686.028