dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Thay đổi vốn điều lệ l​à gì?

Thay đổi vốn điều lệ l​à gì?

Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.
Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh

Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh

Bạn muốn biết các Hồ sơ thủ tục thành lập chi nhánh cho công ty các tỉnh địa phương khác trên toàn quốc
Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp

Những điều cần biết trước khi thành lập doanh nghiệp - Ý tưởng kinh doanh và đặt tên công ty cho doanh nghiệp
Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh
Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất năm 2016 - Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất năm 2016
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm các thông tin cụ thể về các bên trong hợp đồng, thời gian hợp tác, phân chia lợi nhuận
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại mới nhất 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư mới nhất 2016 - nội dung bao gồm thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận
Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư - Nội dung gồm thông tin về bên góp vốn và bên nhận góp vốn, thông tin căn hộ và đặc điểm liên quan
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất bao gồm mục tiêu kinh, tài sản và tỷ lệ góp vốn, thời gian góp và phân chia lợi nhuận
Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ mới nhất 2016 và thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp
Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần - Nội dung trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung về địa điểm, thời gian, nội dung họp, thông qua
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ
Tiêu chuẩn ​và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn ​và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết được thực hiện theo quy định sau đây:
Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?

Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?

Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
Nghị quyết của Hội đồng thành viên là gì?

Nghị quyết của Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì

Mã số thuế là gì Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế mới nhất hiện nay về thuế GTGT nêu rõ định nghĩa về Mã số thuế .
Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty., Triệu tập họp Hội đồng thành viên là gì?
Mẹo kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

Mẹo kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

Mẹo kiểm tra nhanh báo cáo tài chính mới nhất 2016 - Làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa? Còn gì bỏ sót không
Cơ cấu tổ chức quản lý công ty là gì?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty là gì?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty là gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Chuyển nhượng phần vốn góp là gì?

Chuyển nhượng phần vốn góp là gì?

Chuyển nhượng phần vốn góp là gì?Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện,Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ
1234

0982.686.028