dịch vụ thành lập công ty

Tin tức
Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng không - Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất 2016
Sử dụng con dấu quá thời hạn xử lý như thế nào

Sử dụng con dấu quá thời hạn xử lý như thế nào

Sử dụng con dấu quá thời hạn xử lý như thế nào- Nếu cần khắc lại dấu, thủ tục chỉ bao gồm các giấy tờ
Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát là gì?

Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát là gì?

Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát là gì?

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát là gì?

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ của mình.
Giải thích từ ngữ là gì?

Giải thích từ ngữ là gì?

Giải thích từ ngữ là gì?Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau.Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.
Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Phạm vi đối tượng áp dụng luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2016
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện

Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện

Tư vấn kinh doanh ngành nghề sản xuất thiết bị điện - Hướng dẫn đăng ký theo mã ngành kinh tế
Chủ tịch Hội đồng thành viên là gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên là gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty của công ty mình và các doanh nghiệp khác.
Tổng hợp việc năm tháng nào cũng phải làm mà kế toán không bao giờ được phép sai 2019

Tổng hợp việc năm tháng nào cũng phải làm mà kế toán không bao giờ được phép sai 2019

Tổng hợp việc năm tháng nào cũng phải làm mà kế toán không bao giờ được phép sai 2019 : Thanh tra thuế , sai hóa đơn , tiền phụ cấp , hạch toán tiền quà biếu tặng , ....
Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận là gì?

Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận là gì?

Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ
Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị
Công khai các lợi ích liên quan là gì?

Công khai các lợi ích liên quan là gì?

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định
Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc là gì?

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc là gì?

Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty là gì?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên là gì?

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên là gì?

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì-thuế tiêu thụ đặc biệt có điểm gì

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì-thuế tiêu thụ đặc biệt có điểm gì

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì, thuế tiêu thụ đặc biệt có điểm gì khác so với những loại thuế khác. Mời bạn đọc tìm hiểu trong bài viết dưới đây
Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

Tải Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược

Các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh đặt cược áp dụng tại điều 4 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP
Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu
Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp
Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 2020

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 2020

Những dịch vụ hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất năm 2020 được tổng hợp trong bài viết dưới đây Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Sửa chữa văn phòng nhà xưởng đi thuê chi phí có được tính vào chi phí trừ không? Mới

Sửa chữa văn phòng nhà xưởng đi thuê chi phí có được tính vào chi phí trừ không? Mới

Sửa chữa văn phòng nhà xưởng đi thuê chi phí có được tính vào chi phí trừ không ? mới 2019
Lưu ý khi góp vốn điều lệ công ty cổ phần tránh quá thời hạn

Lưu ý khi góp vốn điều lệ công ty cổ phần tránh quá thời hạn

thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần là bao lâu
Biên bản họp Hội đồng quản trị là gì?

Biên bản họp Hội đồng quản trị là gì?

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
Cuộc họp Hội đồng quản trị là gì?

Cuộc họp Hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.


Hỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


Tin tức

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem808242

0982.686.028