tạm dừng hoạt động kinh doanh


BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN THỐT NỐT có địa chỉ trụ sở: KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ có mã số thuế: 1801431708

Mục lục

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN THỐT NỐT

Địa Chỉ Trụ Sở: KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ
Mã Số Thuế: 1801431708
Người Đại Diện PL:
Ngày Cấp:
Tên Công Ty Viết Tắt:
Địa Chỉ Nhận Thông Báo:
Mã Ngành Nghề Chính:
Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Hoạt động quốc phòng
Loại Hình Tổ Chức: Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá
Lĩnh Vực Kinh Tế: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
Cơ Quan Thuế Quản Lý: Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

Xin Lưu Ý: Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tương đối do việc chậm trễ khi cập nhất do doanh nghiệp thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh. Quý vị có thể tra cứu tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn Xin Cảm Ơn !
Ngành Nghề Kinh Doanh
  1. Hoạt động quốc phòng
Instagram