dịch vụ thành lập công ty

Tính khấu hao tài sản cố định khi thành viên đóng góp tscd thành lập công ty vậy căn cứ đâu để kế toán tính khấu hao tài sản đó chính xác mà không vi phạm pháp luật hay thiếu sót được BTC quy định như sau theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 .  Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2 sửa đổi  :

Thông tư 45/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1 :

1.Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

Lưu ý : TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).”

 

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2 sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC :

1.Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.”

2.Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

3. Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

Ngoài ra nếu tài sản cố định góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.

2. Tài sản do các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp thì chi phí khấu hao tài sản được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ các điều kiện sau:

– Tài sản có đầy đủ chứng từ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp:

+ Chuyển quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

+ Biên bản đánh giá lại tài sản cố định.

+ Biên bản góp vốn.

– Những tài sản này được theo dõi quản lý trên sổ sách của doanh nghiệp.

– Tài sản phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem964026

0982.686.028