dịch vụ thành lập công ty

Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì

Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, kế toán cần chú ý thực hiện các công việc sau:

1. Đăng bố cáo về việc thành lập công ty trên trang thông tin điện tử quốc gia
 
2. Kiểm tra việc thông báo sử dụng mẫu dấu công ty xem đã được Phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận và đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia chưa? Ngoài ra ngày bắt đầu sử dụng dấu ghi nhận trên thông báo sư dụng dấu cũng là vấn đề đặc biệt quan trọng cần lưu tâm.
 
3. Thực hiện việc khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài
- Tờ khai thuế môn bài phải được nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày dấu công ty bắt đầu được sử dụng.
- Tiền thuế môn bài được nộp trực tiếp qua ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại các điểm thu ngân sách nhà nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
 
4. Khai thuế Giá trị gia tăng
 
- Doanh nghiệp mới thành lập mà muốn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ: gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.
 
Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT.
 
5. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 
- Cũng như thuế GTGT, thuế TNDN không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai, cho nên chú ý là ngày 30 của tháng đầu quý sau so với quý thành lập, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế TNDN đầu tiên cho cơ quan thuế.
- Cuối năm nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN.
Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.
 
6. Khai thuế thu nhập cá nhân
- Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/ quý,  nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm.
- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 
+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
 
Văn bản tham khảo: Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN.
 
7. Đặt in hóa đơn
- Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quí.
- Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.
Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 và 04/2014 về hóa đơn.
 
8. Tài khoản ngân hàng
- Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế.
 
9. Hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội
- Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.
Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
 
10. Bảng định mức nguyên vật liệu
- Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Riêng qui định nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này đã được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2014.
Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.
 
11. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định
- Lập và nộp bảng thông bao phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh TSCĐ.
Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
 
12.  Các thủ tục khai báo ban đầu khác như: đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT... cho cơ quan thuế khi doanh nghiệp mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem958281

0982.686.028