dịch vụ thành lập công ty

công ty TNHH là gì?

 
Định nghĩa: Giới hạn các công ty tồn tại ở bên phải của riêng của họ, có nghĩa là tình hình tài chính của công ty được tách biệt với tài chính cá nhân của chủ sở hữu của họ.
 
Một công ty tư nhân, mặc dù không có giới hạn về số lượng các cổ đông có thể có, chỉ có thể bán cổ phần tư nhân và do đó nó được giới hạn trong số vốn đó có thể nâng cao. Ngược lại, các công ty đại chúng có thể mời công chúng để mua cổ phần của mình và do đó có tiềm năng lớn để tăng vốn nhất. Cổ đông của cả hai công ty tư nhân và công cộng là chủ sở hữu một phần của công ty, công ty TNHH có lợi thế là có giới hạn trách nhiệm pháp lý về các khoản nợ cho công ty.
 
dịch vụ thành lập công ty tnhh
 
Cổ đông không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ của công ty, nhưng giám đốc có thể được yêu cầu cung cấp sự bảo đảm của các khoản vay cho các công ty.

công ty hạn chế tư nhân hoặc công cộng

công ty hạn chế tư nhân có thể có một hoặc nhiều thành viên, ví dụ như các cổ đông. Họ không thể chào bán cổ phiếu ra công chúng.
công ty hạn chế Công (PLC) phải có ít nhất hai cổ đông và phải phát hành cổ phiếu ra công chúng với giá trị ít nhất là £ 50.000 trước khi nó có thể giao dịch.
 

Thiết lập một Công ty TNHH

Phải được đăng ký (kết hợp) cơ quan thuế.
 
Phải có ít nhất một giám đốc (hai nếu đó là một plc), người cũng có thể cổ đông. Giám đốc phải có ít nhất 16 tuổi. Ít nhất một giám đốc phải là người.
 
các công ty tư nhân không có nghĩa vụ phải cử một thư ký công ty nhưng nếu được bổ nhiệm này phải được thông báo cho cơ quan thuế.
 
công ty hạn chế công cộng phải có một thư ký công ty đủ điều kiện.

Hồ sơ và các tài khoản

Tài khoản phải được đệ trình với các công ty nhà trước khi thời gian cho phép để nộp các tài khoản để tránh bị phạt nộp muộn, và các tài khoản phải được kiểm toán hàng năm trừ khi công ty được miễn thuế. Khi quý vị nộp trở về Hàng năm của mình cho lần đầu tiên một bức thư sẽ được ban hành cho Văn phòng đăng ký có chứa mã xác thực và hướng dẫn của công ty để sử dụng các dịch vụ web nộp hồ sơ cơ quan thuế. Hãy làm theo các hướng dẫn trong thư. Giám đốc có trách nhiệm thông báo cho các công ty Nhà của những thay đổi trong cơ cấu và quản lý của doanh nghiệp.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online10
Tổng xem917632

0982.686.028