0973.981.661

dịch vụ thành lập công tyđoàn Tncs Hồ Chí Minh Thị Xã Duyên Hải

đoàn Tncs Hồ Chí Minh Thị Xã Duyên Hải có địa chỉ trụ sở khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh mã số doanh nghiệp 2100607176
- Tên Công Ty viết bằng tiếng việt: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ DUYÊN HẢI
- Mã số doanh nghiệp 2100607176
- Địa chỉ : khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng anh (Viết tắt):
- Cơ quan thuế quản lý: Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải
- Tình trạng hoạt động :NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
- Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Màu
- Loại hình doanh nghiệp: Tổ chức k.tế của các tổ chức chính trị
- Ngày bắt đầu thành lập:2016-03-15
- Ngành nghề kinh doanh chính : Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Ngành Nghề Kinh Doanh:

  1. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0973.981.661