dịch vụ thành lập công tyCách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng… Theo quy định mới nhất. Cách điền thông tin trên hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC

Đối tượng và thông tin trên hóa đơn

- Những DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì mới được sử dụng hóa đơn GTGT.

- Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các nội dung bắt buộc, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Cách lập hóa đơn GTGT, cách điền thông tin trên hóa đơn:

hóa đơn giá trị gia tăng 

Ngày tháng năm trên hóa đơn GTGT

- Đối với hóa đơn là bán hàng hóa: Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua,(Không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền)

- Đối với hóa đơn là cung ứng dịch vụ: Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Nếu thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

- Đối với hóa đơn là xây dựng, lắp đặt: Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

        + Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

        + Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

- Đối với hóa đơn là bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Chú ý: Ngày lập hóa đơn (thời điểm xuất hóa đơn) rất quan trọng, nếu sai sẽ bị phạt từ 4  - 8 triệu đồng

“Họ tên người mua hàng”:

- Ghi trên hóa đơn GTGT đầy đủ họ tên người mua hàng.

“Tên đơn vị”:

- Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của DN mua hàng theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.

- Nếu người mua không lấy hóa đơn ghi: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

“Địa chỉ”:

- Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.

Quy định về viết tắt: Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp

“Mã số thuế”:

- Ghi mã số thuế của Công ty mua hàng.

“Hình thức thanh toán”:

- Ghi “TM” nếu thanh toán bằng tiền mặt, ghi "CK” nếu chuyển khoản, ghi “TM/CK” nếu chưa xác định được hình thức thanh toán.

Chú ý: Những hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 vnđ bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của DN. (Không phải  “Số tài khoản”:

- Có thể bỏ qua hoặc ghi Số tài khoản của Công ty mua hàng.

Cột “STT”:

- Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa, dịch vụ..

Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”:

- Ghi đầy đủ, chi tiết, cụ thể tên hàng hóa như lúc nhập (tên, mã, kí hiệu).

- Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

- Các loại hàng hoá cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu.

- Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Lưu ý: Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Cột “Đơn vị tính”:

- Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa (Cái, chiếc,m,bô,kg…) như lúc nhập vào. Nếu nhập vào là chiếc thì xuất ra cũng phải là chiếc.

- Nếu là cung ứng dịch vụ thì "đơn vị tính" không nhất thiết phải ghi.

- Trường hợp có sự thay đổi về đơn vị tính thì phải có bảng quy đổi có xác nhận của nhà cung cấp.

Cột “Số lượng”:

- Ghi số lượng hàng hóa bán ra.

Cột “Đơn giá”:

- Ghi đơn giá của 1 đơn vị hàng hóa (giá chưa gồm thuế GTGT)

Cột “Thành tiền”:

- Ghi tổng số tiền = Đơn giá (X) Số lượng (cột số 4 x cột số 5)

- Sau khi viết xong nội dung thì gạch chéo phần bỏ trống (nếu có), về cách gạch chéo này thì có rất nhiều cách, nhưng các bạn cần quan tâm là phải bắt đầu từ trái qua phải, và từ dưới ngay dòng của hàng hóa, dịch vụ cuối cùng, có thể theo mẫu bên dưới:

       Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

“Tổng Cộng”

- Là tổng cộng số tiền ở cột “Thành tiền”.

Cách ghi dòng “Thuế suất GTGT”:

- Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (0%, 5%, 10%,).

- Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, được miễn thuế thì ghi gạch chéo: “ / ”

- Nếu là hàng hóa, dịch vụ thuế suất 0% thì ghi là: "0"

- Nếu các mặt hàng có các mức thuế suất khác nhau thì phải lập 1 hóa đơn khác.

Cách ghi dòng “Tiền thuế GTGT”:

Tiêu thức này: Được viết = Tổng dòng “Cộng tiền hàng” (X) dòng “Thuế suất GTGT”.

- Nếu là mặt hàng không chịu thuế thì gạch chéo “ / ”

Cách ghi dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”:

- = Tổng cộng dòng “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT”.

Cách ghi dòng “Số tiền viết bằng chữ”:

- Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”

Những chú ý:

- Không được làm tròn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.

 - Đơn vị tiền tệ là VNĐ.

- Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

    Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

- Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Người mua hàng

- Người mua hàng là người ký.

- Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Người bán hàng

- Người lập hóa đơn là người ký.

Giám đốc đơn vị

- Giám đốc Ký sống vào liên 1 sau đó sẽ in sang liên 2, 3 ... , đóng dấu, ghi rõ họ tên.

- Trường hợp Giám đốc không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online169
Tổng xem1147375

0982.686.028