dịch vụ thành lập công tyKhi bạn đi công tác cũng là lúc bạn chi trước các khoản chi phí về là Mẫu giấy đề nghị thanh toán chi phí với công ty để nhận lại số tiền bạn chi trước.

Đơn vị: CTY TNHH VĂN MINH

Bộ phận: KINH DOANH

 

Mẫu số C 37 – HD

( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 28 tháng 07  năm 2016

Số:165

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH VĂN MINH

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Thị A

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ): Kinh doanh

Nội dung thanh toán: Đề nghị ban giám đốc công ty duyệt chi khoản chi phí đi đường ngày 20/07/2016 đi công tác tại TPHCM với khoản: vé máy bay, nhà nghỉ, taxi di chuyển trong quá trình công tác

Số tiền: 5.000.000 VNĐ                               Viết bằng chữ Năm triệu đồng chẵn

( Kèm theo Hoá đơn GTGT, Chứng từ mua vé...Chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

( Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

 

 

 

 

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028