dịch vụ thành lập công tyMẫu giấy xác nhận lương mới nhất năm 2016 - Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

 

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

 

Họ và tên                 :...............................................................................................................................

Địa chỉ                      :...............................................................................................................................

Số CMND                :...............................................................................................................................

Hiện đang làm việc tại : Công ty TNHH Thành Gia Luật

Địa chỉ công ty        : Số 4, ngõ 322, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại               : 04.66831111

Bộ phận                  : Tố tụng             Chức vụ: Phó phòng tố tụng

 

Hợp đồng lao động    : o Thời vụ                  o Thời hạn 1 năm                      o Thời hạn 2 năm

                                  oThời hạn 3 năm        o Không xác định thời hạn         o Khác……

 

Thời hạn hiệu lực       : Từ 20/09/___

Ngày vào làm việc      : 20/09/___

Mức lương chính        : .............. VNĐ/ tháng             Trước thuế o              Sau thuế o

Thu nhập khác            : ...............VNĐ/ tháng

 

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng

                                                                                         

Hà Nội, ngày tháng ___ năm __

              

        Xác nhận của công ty                                                                      Ký và ghi rõ họ tên

   Xác nhận các thông tin về chức vụ,

      thời gian làm việc và mức lương

               nêu trên là chính xác

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


0982.686.028