dịch vụ thành lập công tyKể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 thuế suất cho doanh nghiệp được nhà nước quy định là 20% theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1. Nhưng tùy vào một số trường hợp đặc biệt mà nhà nước có quy định mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp khác nhau.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%

Trước ngày 1/1/2016:

- Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.

- Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Từ ngày 1/1/2016 đến nay thuế suất DN phải nộp là:

- Tất cả các DN đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

Quy định về mức thuế TNDN mới nhất 2020

Các trường hợp đặc biệt

Ngoài các trường hợp DN chịu thuế suất 20% thì các hình thức Đối với hoạt động tìm kiếm, khai thác, thăm dò dầu khí tại Việt Nam có mức thuế cao hơn

Cụ thể như sau:

-Mức thuế suất TNDN Tùy vào vị trí khai thác, điều kiện và trữ lượng để Thủ tướng chính phủ quy định thường các doanh nghiệp này áp dụng là từ 32% – 50%.

– Áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 50%: đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm. Ví dụ: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí.

Tuy nhiên nếu các mỏ tài nguyên có từ 70% diện tích nằm trên địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN) thì được áp dụng mức thuế suất 40%

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp :

Thuế TNDN phải nộp    =  Thu nhập tính thuế   x  Thuế suất thuế TNDN  

Trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công được tính theo công thức:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế được tính bằng:

Thu nhập tính thuế    =  Thu nhập chịu thuế  -   (Thu nhập được miễn thuế  + Các khoản lỗ được kết chuyển)     

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn