dịch vụ thành lập công tyThời hạn nộp chậm tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC

nộp chậm tờ khai thuế GTGT TNCN TNDN môn bài

Theo khoản 3 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy địnhh về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Mức phạt  Số ngày nộp chậm
Phạt cảnh cáo Chậm nộp từ 01 ngày đến 05 ngày
mà có tình tiết giảm nhẹ.
Phạt tiền 700.000 đồng Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 bên trên).
Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày 
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 400.000
- Nếu có tình tiết tăng nặng:
 Tối đa: 1.000.000
 
Phạt tiền 1.400.000 đồng Chậm nộp từ trên 10 ngày đến 20 ngày.
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 800.000
- Nếu có tình tiết tăng nặng:
 Tối đa: 2.000.000
Phạt tiền 2.100.000 đồng Chậm nộp từ trên 20 ngày đến 30 ngày.
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
 Tối thiếu: 1.200.000
- Nếu có tình tiết tăng nặng:
  Tối đa: 3.000.000 Chậm nộp từ trên 30 ngày đến 40 ngày.
Phạt tiền 2.800.000 đồng
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ:
  Tối thiếu: 1.600.000
- Nếu có tình tiết tăng nặng:
  Tối đa: 4.000.000
Phạt tiền 3.500.000 đồng a) Chậm nộp từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
- Nếu có tình tiết giảm nhẹ: b) Chậm nộp trên 90 ngày nhưng không phát sinh số
 thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166.
 Tối thiếu: 2.000.000 c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng
không phát sinh số thuế phải nộp.
- Nếu có tình tiết tăng nặng: d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý
quá thời hạn quy định trên 90 ngày,
 nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.
 Tối đa: 5.000.000  

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

Số ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai đến ngày thực nộp Tờ khai.

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế môn bài, Tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, các loại Hồ sơ khai thuế khác...

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế mới nhất năm 2019:

- Theo điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

VD: Số ngày chậm nộp là 8 ngày

Mức phạt là: Từ 400.000 - 1.000.000

- Không áp dụng các mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

- Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online196
Tổng xem1141406

0982.686.028