dịch vụ thành lập công ty

Thuế doanh nghiệp là gì? Làm thế nào để trả tiền và những gì đang bị đánh thuế Ai phải trả thuế này?
 
Tổng công ty là thuế được đặt trên lợi nhuận chịu thuế của các công ty hạn chế và các tổ chức khác như các câu lạc bộ, các hội, hiệp hội và các tổ chức chưa hợp nhất
 
Một thuế công ty được đặt trên lợi nhuận chịu thuế của một công ty hay tổ chức. Lợi nhuận chịu thuế bao gồm lợi nhuận từ thuế thu nhập (chẳng hạn như lợi nhuận kinh doanh hoặc đầu tư) và vốn tăng (còn được gọi là lợi nhuận thu phí).
 
Ai phải trả thuế này?
 
Các công ty và tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh phải trả thuế công ty trên tất cả lợi nhuận chịu thuế, không có vấn đề ở đâu (trên thế giới) lợi nhuận đến từ.
 
Nếu một công ty hoạt động nhưng không được dựa ở đó (ví dụ như hoạt động thông qua một văn phòng hoặc chi nhánh) thì thuế doanh nghiệp chỉ cần được thanh toán vào lợi nhuận chịu thuế phát sinh.
 
Làm thế nào để trả tiền và những gì đang bị đánh thuế
 
Để đảm bảo kinh doanh của bạn được trả tiền thuế cần thiết, một công ty phải đăng ký thuế công ty như là một phần của việc thiết lập một tin công ty hạn chế trong vòng ba tháng đầu để kinh doanh (làm cho doanh số bán hàng và nhận thanh toán).
 
Đó là trách nhiệm của các công ty để giữ hồ sơ kế toán chính xác, có thể được sử dụng trong việc chuẩn bị khai thuế hàng năm của công ty.
 
Thuế doanh nghiệp được thanh toán trên tất cả lợi nhuận thu được của doanh nghiệp. Điều này bao gồm: lợi nhuận kinh doanh - thu nhập từ các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh thu, các khoản đầu tư, và tiền được từ việc bán tài sản (thu phí).
 
Khi nào là thuế tính phí?
 
Công ty Cổ phần thuế đánh vào tất cả các đơn vị có liên quan ở cuối mỗi niên độ kế toán và được tính cho lợi nhuận thu được trong kỳ kế toán của doanh nghiệp cụ thể.
 
thuế doanh nghiệp phải nộp một thời hạn cụ thể. Tuy nhiên, điều này là thường chín tháng và một ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán của bạn. Nộp tờ khai thuế phải hoàn thành 12 tháng sau khi kết thúc kỳ kế toán.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0972 868 960

Ms Việt


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem958270

0982.686.028