tạm dừng hoạt động kinh doanh


Trong quá trình thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà cần phải điều chỉnh lại nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Cần làm gì khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị cấp sai

Mục lục

Cần làm gì khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị cấp sai

Trong quá trình thành lập công ty hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà cần phải điều chỉnh lại nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Cần làm gì khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị cấp sai 

Làm gì khi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị cấp sai?

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người làm thủ tục đăng ký kinh doanh phải kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận. Một số trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị sai như:

-Sai thông tin trên đăng ký kinh doanh so với hồ sơ gốc nộp sở.

-Sai ngày tháng năm sinh giám đốc

-Sai chứng minh thư, căn cước công dân

-Sai tên công ty, sai hoặc nhầm dấu giữa các từ

-Sai địa chỉ trụ sở, thông tin về người đại diện

Những thông tin sai này cần phải được chỉnh sửa lại, việc chỉnh sửa đó được gọi là hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Hiểu đơn giản, hiệu đính tài liệu có nghĩa là chỉnh sửa, nhưng không chỉ là việc kiểm tra những lỗi chính tả, ngữ pháp, bố cục của tài liệu, mà còn là công đoạn chỉnh sửa về mặt nội dung của tài liệu.

Như vậy, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp là chỉnh sửa những thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tức là sau khi đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ Điều 39, 40 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các trường hợp phải hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

- Doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận.

Tóm lại, khi phát hiện thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị sai, cần phải tiến hành thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.


Thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

1. Hồ sơ hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ cần gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Trình tự, thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Bước 3: Nhận kết quả

* Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Như vậy, thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp được thực hiện sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng bị sai sót. Đây là thủ tục khá đơn giản mà cá nhân, tổ chức có thể tự mình thực hiện.

 

 

 

Bài viết liên quan : Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 

Hotline
03476.12368
Zalo
03476.12368
Viber
03476.12368
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram