Điểm mới được cập nhật trong năm 2020 về mức lương tối thiểu vùng có nội dung cập nhật được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Mục lục

Điểm mới được cập nhật trong năm 2020 về mức lương tối thiểu vùng

Điểm mới được cập nhật trong năm 2020 về mức lương tối thiểu vùng có nội dung cập nhật được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP

Căn cứ vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP bắt đầu từ ngày 01/01/2020 có 02 điểm mới được cập nhật như sau:

  1. Cập nhật mức lương tối thiểu vùng, tăng mức lương tối thiểu vùng trong năm 2020, tăng từ 150.000-240.000đ
  2. Cập nhật thay đổi, chuyển khu vực tại các Vùng bao gồm:
    1. Vùng I: Giữ nguyên
    2. Vùng II: Tăng 11 địa bàn
    3. Vùng III: Giảm 3 địa bàn
    4. Vùng IV: Giảm 8 địa bàn

Điểm mới được cập nhật trong năm 2020 về mức lương tối thiểu vùng

Chi tiết thay đổi như sau:

Thay đổi về mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Tại Vùng I:

Tăng từ 4,18 triệu đồng/tháng lên 4,42 triệu đồng/tháng

Tại Vùng II:

Tăng từ 3,71 triệu đồng/tháng lên 3,92 triệu đồng/tháng

Tại Vùng III:

Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,43 triệu đồng/tháng

Tại Vùng IV:

Tăng từ 2,92 triệu đồng/tháng lên 3,07 triệu đồng/tháng

Thay đổi về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020

- Chuyển từ vùng III lên vùng II: huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước); TP. Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre);

- Chuyển từ vùng IV lên vùng III: huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre).

Với sự thay đổi này doanh nghiệp cần chuẩn bị và có công tác thay đổi mức lương cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

a) Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

b) Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định

Hotline
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Zalo
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Viber
Hỗ trợ tư vấn TLDN 0989228605
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram