dịch vụ thành lập công ty


Biểu mẫu văn bản cho DN
Mẫu số S18-DNN tính giá thành sản phẩm dịch vụ

Mẫu số S18-DNN tính giá thành sản phẩm dịch vụ

Dowmload Mẫu số S18-DNN tính giá thành sản phẩm dịch vụ 133/2016/TT Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế cho doanh nghiệp Theo thông tư số: 85/2007/TT-BTC Mẫu: 08-MST
Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - VT Thông tư số 133/2016/TT-BTC mẫu BẢNG KÊ MUA HÀNG mới nhất 2016 download miễn phí
Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh
Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương mới nhất năm 2016 - Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và mức lương nêu trên là chính xác
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng mới nhất năm 2016
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm các thông tin cụ thể về các bên trong hợp đồng, thời gian hợp tác, phân chia lợi nhuận
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại mới nhất 2016 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT- BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng
Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư mới nhất 2016 - nội dung bao gồm thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận
Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư - Nội dung gồm thông tin về bên góp vốn và bên nhận góp vốn, thông tin căn hộ và đặc điểm liên quan
Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh mới nhất bao gồm mục tiêu kinh, tài sản và tỷ lệ góp vốn, thời gian góp và phân chia lợi nhuận
Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ mới nhất 2016 và thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp
Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần

Mẫu Biên bản họp Công ty cổ phần - Nội dung trong biên bản họp đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung về địa điểm, thời gian, nội dung họp, thông qua
Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc bao gồm nội dung về người được bổ nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của người được bổ nhiệm chức vụ

0982.686.028