dịch vụ thành lập công tyĐiều kiện tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số và cách  tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số  mới nhất năm 2020 được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Tùy theo đặc điểm sản xuất của Công ty, mà kế toán lựa chọn một trong các phương pháp tính giá thành sản xuất sau:

 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn hay còn gọi là trực tiếp.
 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm, phương pháp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm.
 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp theo đơn đặt hàng và phương pháp liên hợp.
 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số.
 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ.
 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ.

Điều kiện áp dụng.

Trong cùng một quá trình sản xuất, cùng sử dụng một thứ nguyên liệu và một lượng lao động nhưng thu được đồng thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại sản phẩm mà được tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất

Các lĩnh vực (Doanh nghiệp) sản xuất thường áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp hệ số như: May mặc, hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ, tăng gia chăn nuôi…

Nếu Doanh nghiệp đã thuộc đối tượng được áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp hệ số thì Kế toán phải xác định đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành.

tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Đối tượng tính giá thành theo hệ số bao gồm.

 • Nhóm sản phẩm.
 • Bộ phận, chi tiết sản phẩm;
 • Các giai đoạn chế biến:
 • Phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm, …

Đối với tính giá thành sản xuất theo hệ số bao gồm:

 • Sản phẩm cuối cùng.
 • Thành phẩm ở bước chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bước chế tạo.

Quy trình và cách tính giá thành.

Để Trước khi tính giá thành cho từng loại sản phẩm cần phải quy đổi các sản phẩm khác nhau về một loại sản phẩm duy nhất và sản phẩm duy nhất này gọi là sản phẩm chuẩn. Để quy đổi được các sản phẩm khác nhau về sản phẩm chuẩn cần phải xây dựng được hệ số quy đổi sản phẩm cho từng loại sản phẩm gọi là “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm”.

Vậy “Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” được xây dựng như thế nào?.

“Hệ số quy đổi sản phẩm của từng loại sản phẩm” thường được xây dựng dựa vào mức tiêu hao về nguyên vật liệu hoặc chi phí nhân công hoặc giá bán của từng sản phẩm… .

Cách làm:

DN chọn một sản phẩm tiêu biểu làm sản phẩm chuẩn và có hệ số là 1, từ đó tính ra hệ số quy đổi của các sản phẩm còn lại. Sau khi xây dựng được “Hệ số quy đổi của từng loại sản phẩm”, kế toán Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số như sau:

Bước 1: Tính giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn.

Muốn tính được giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn thì phải làm qua các bước sau:

– Đầu tiên phải tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời (gọi là “Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm”), theo công thức:

Tổng giá thành sản xuất
của các loại sản phẩm
= Giá trị sản phẩm
dở dang đầu kỳ
+ Tổng chi phí sản xuất
phát sinh trong kỳ
- Giá trị sản phẩm
dở dang cuối kỳ

– Sau đó quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm chuẩn để tính tổng số sản phẩm chuẩn:

+ Quy đổi từng loại sản phẩm thành sản phẩm chuẩn theo “ Hệ số quy đổi sản phẩm” của từng loại, theo công thức:

Số sản phẩm chuẩn
của từng loại sản phẩm
= Số sản phẩm của
từng loại sản phẩm
* Hệ số quy đổi sản phẩm
của từng loại sản phẩm

+ Tính tổng số sản phẩm chuẩn: Bằng cách tổng cộng các “Số sản phẩm chuẩn của từng loại sản phẩm” lại với nhau.

Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số DỄ HIỂU NHẤT Tính giá thành đơn vị của sản phẩm chuẩn theo công thức sau:

Giá thành đơn vị
của sản phẩm chuẩn
= Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm
Tổng số sản phẩm chuẩn

Sau khi xác định được giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn thì chuyển sang bước 2, như sau:

Bước 2: Xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm:

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số thì giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Giá thành đơn vị
của từng loại sản phẩm
= Giá thành đơn vị
của sản phẩm chuẩn
* Hệ số quy đổi của
từng loại sản phẩm

Thực hiện xong bước 2 ta chuyển sang bước 3, như sau:

Bước 3: Xác định tổng giá thành từng loại sản phẩm:

Theo cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số thì tổng giá thành từng loại sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Tổng giá thành của
 từng loại sản phẩm
= Giá thành đơn vị của
từng loại sản phẩm
* Số sản phẩm chuẩn của
từng loại sản phẩm

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn